nyheder

November 2011

Rammeaftale

Med højeste score blandt de prækvalificerede hold, har Kærsgaard & Andersen A/S opnået rammeaftale med Hasseris Boligselskab.
Vi ser frem til et tillidsfuldt samarbejde, hvor vi vil bidrage med alle vores erfaringer og kompetencer i arbejdet med at udvikle og vedligeholde Hasseris Boligselskabs mange boligafdelinger.

November 2011

Nyansættelse

Arkitekt MAA Klaus Roed Hansen er ansat i Kærsgaard & Andersen A/S. Klaus skal indgå i teamet med sin store erfaring - høstet siden 1984 i nogle af de mest fremtrædende arkitektfirmaer i Århus, C.F. Møller, Kjær & Richter, Schmidt Hammer & Lassen, og senest Århus Arkitekterne.
Vi glæder os til Klaus' bidrag til at styrke vores kompetencer, så vi fortsat kan leve op til den tillid vores gode bygherrer viser os.

Oktober 2011

1. spadestik

Borgmester Henning G. Jensen tog første spadestik til opførelse af 166 nye attraktive ungdomsboliger på havnefronten. En markant bebyggelse med Plus Bolig som bygherre, og KærsgaardAndersen A/S arkitekter og ingeniører som totalrådgivere.

Projektet der er klar til indflytning i juni 2013.

Oktober 2011

Præmiering

Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg har valgt at præmiere renovering af Skelagergårdene.
"Vi er pavestolte" udtaler Formand for Hasseris Boligselskab Ole Davidsen i sin tak til komiteen.

Se Aalborg Kommune...

Se Nordjyske...(pdf)

   

September 2011

Studietur

Årets studietur til Hamburg med deltagelse af alle mand. 3 dage med fuldt program i en spændende by.
Hamburg har noget at byde på med imponerende planer for udviklingen, og masser af spændende byggerier i havneområdet, hvor tidligere industri omdannes til boliger og kultur.
En vellykket tur til fælles inspiration og styrkelse af teamet.

Septemper 2011

Konkurrence vundet

Kærsgaard & Andersen A/S, arkitekter og ingeniører har vundet konkurrence om totalrådgivning for renovering af Sundby-Hvorup Boligselskab, afd. 12 - Løvvangen. Afdelingen består af 818 boliger som skal totalrenoveres med et totalbudget på 690 mill. kr. over de kommende 5 år.

August 2011

Nyansættelse

Karina M. Jørgensen er ansat som ingeniør i Kærsgaard & Andersen A/S. Karina har 15 års erfaring som projekterende ingeniør primært ved ansættelser i rådg. ingeniørfirmaer. Vi byder Karina velkommen i vores team

Juli 2011

Konkurrence vundet

Energinet.dk har valgt Kærsgaard & Andersen A/S til at opføre en HVDC-bygning (High Voltage Direct Current) i Tjele ved Viborg. Projektet er del af udvidelsen af den eksisterende elektiske 
Skageraksforbindelse til Kristiansand i Norge. Bygningen forventes i drift ultimo 2014.

Maj 2011

Nyansættelse

Poul Møller er ansat som ingeniør i Kærsgaard & Andersen A/S. Poul er uddannet Diplomingeniør og har solid erfaring indenfor VVS, ventilation og indeklima gennem tidligere ansættelser hos COWI og Ventek.

Marts 2011

Konkurrence vundet

Kærsgaard & Andersen står for opførelsen af et GIS-anlæg (gas-isoleret koblingsanlæg) i Revsing ved Vejen.
Bygningen får et markant udseende, med en facade bestående af foldede trekant-lameller.
Byggeriet forventes afsluttet i 2012.

Januar 2011

Projekt

Kærsgaard & Andersen bygger i de kommende år et markant ungdomsboligprojekt for Plus Bolig a.m.b.a.
Beddingen består af 168 ungdomsboliger fordelt på 10 etager, beliggende meget centralt i Aalborg, på den østlige havnefront.
Arkitekturen er markant, men med stor hensyn til det omkringliggende havnemiljø.

December 2010

Nyansættelse

René Bech Nielsen er ansat i Kærsgaard & Andersen A/S, arkitekter og ingeniører pr. december 2010. René er uddannet bygningskonstruktør 2004.
René har tidligere arbejdet for KA og efter 2 år hos ArkiNord i Frederikshavn, er han nu vendt tilbage for at genoptage det gode samarbejde.

November 2010

Nyansættelse
Kasper Jensen er ansat i Kærsgaard & Andersen A/S, arkitekter og ingeniører pr. november 2010. Kasper er uddannet bygningskonstruktør i 2005, og har primært arbejdet med projektering af byggeri ved arkitektfirmaet C.F. Møller og Holmsø Huset.

Oktober 2010

Nyansættelse
Betinna Klitgaard Justesen er ansat i Kærsgaard & Andersen A/S, arkitekter og ingeniører pr. oktober 2010. Bettina er uddannet bygningskonstruktør i 2004, og har bred byggeteknisk erfaring gennem ansættelser ved arkitekter, ingeniører og byggefirmaer.

Oktober 2010

Nyansættelse
Jeppe Nørgaard er ansat i Kærsgaard & Andersen A/S, arkitekter og ingeniører pr. oktober 2010. Jeppe er uddannet civilingeniør i arkitektur og design, med speciale i arkitektur fra AAU. Inden ansættelsen har Jeppe drevet egen virksomhed i 3 år under navnet LINK arkitekter. 

Oktober 2010

Nyansættelse
Per Mølgaard er ansat i Kærsgaard & Andersen A/S, arkitekter og ingeniører pr. august 2010. Per er nyuddannet bygningskonstruktør fra UCN i Aalborg, og er fortsat de gode "takter" fra sit praktikophold hos KAAI.

Oktober 2010

Aalborg Kommune har udvalgt Kærsgaard & Andersen A/S til at være tovholder og totalrådgiver på et udviklingsprojekt for Tornhøjhallen i Aalborg Øst. Et komplekst forløb som inddrager bl.a. Aalborg Kommune, Keinicke & Overgaard arkitekter, Lokale- & anlægsfonden samt Tornhøjhallens brugere.
Det tværkulturelle foreningsliv skal forbedres så der opstår nye værdier og muligheder, og derfor ombygges eksisterende lokaler, og der tilføjes nye klublokaler, omklædningsrum, kontorer m.v...

September 2010

Studietur til Amsterdam

Vi så en masse spændende og udfordrende byggeri.
De tør noget i Holland, hvor variationen er højt prioriteret. Boligbebyggelserne afspejler liv og mangfoldighed, og måske er det befriende og befordrende for dem der bor i husene? - i hvert fald til stor inspiration for os!
En udbytterig tur for såvel det faglige som det sociale.

September 2010

ÅBENT HUS - 50 år

Jens Kærsgaard fylder 50 år, og det vil vi gerne fejre med åbent hus på Kastetvej 21A, fredag d.17/9 kl.13. Vi byder på lidt godt at spise og drikke - så vi håber at mange kunder, samarbejdspartnere, kolleger og venner vil komme og være med til at gøre eftermiddagen hyggelig og festlig.
 

September 2010

Konkurrence vundet!

Energinet.dk har valgt Kærsgaard & Andersen A/S som totalrådgiver ved opførelse af en ny GIS-bygning i Revsing ved Vejen. GIS-bygningen er et Gas-isoleret koblingsanlæg, som består af såvel bygning som anlæg. Projekteringen starter i 2010 og anlægget skal stå færdigt i 2012.

September 2010

Storebæltsforbindelse indvies...
Elforsyningen for Jylland/Fyn og Sjælland er koblet sammen med en ny forbindelse under Storebælt. Forbindelsen blev åbnet af Dronning Margrethe ved en festlighed d.7 september ved stationen i Herslev.
For Energinet.dk har Kærsgaard & Andersen A/S forestået projekt, tilsyn og byggeledelse for fundamenter og anlægsarbejder ved stationerne på begge sider af Storebælt. Samlet anlægssum er 1,3 mia.kr.

September 2010

Skolekonkurrence vundet!

KAAI har vundet konkurrence om totalrådgivning for renovering og tilbygning til Bavnebakkeskolen i Støvring.
Projektet skal gennemføres i perioden 2010-2013, og har en samlet anlægssum på 44 mill.kr.

September 2010

Åbent hus i Farsø

Den omfattende renovering af boligbebyggelsen i Farsø nærmer sig sin afslutning. Lørdag d.4 september var der åbent hus, og mange interesserede mødte op i det fine sensommervejr.

Læs mere om projektet hér

Juli 2010

Ny partner i KAAI

Nils Pagh Andreasen, arkitekt MAA, 37 år, er optaget som partner i Kærsgaard & Andersen, arkitekter og ingeniører, hvor han har været ansat siden 2007.
Nils er uddannet fra Arkitektskolen i Århus i 2001, og har tidligere bl.a. været ansat hos Arkitektfirmaet Friis & Moltke.

Juli 2010

Lars Christiansen er ansat som afdelingsleder i Kærsgaard & Andersen, arkitekter og ingeniører.
Med sin store erfaring som rådgiver, skal Lars være med til at sikre at vores projekter lever op til aftaler og forventninger hos vores bygherrer.  
Lars er Bygningskonstruktør og Byggeøkonom og har de seneste 10 år været ansat hos Arkitektfirmaet C.F. Møller.

Juni 2010

Leo Helmer kan nu også kalde sig Certificeret Passivhusdesigner efter gennemført forløb på Arkitektskolen i Århus.
Med Leos massive erfaring omkring energi og indeklima står vi nu godt rustet til at imødegå fremtidens krav til projektering af energirigtige bygninger.
Uddannelsen ligger i direkte forlængelse af vores studietur 2009 til Østrig, hvor vi skærpede interessen for at såvel teknik som arkitektur skal involveres når der skal designes lavenergi bygninger.

Juni 2010

Andelsboligforeningen Himmerland med ca. 5.300 boliger, har indgået rammeaftale med bl.a. Kærsgaard & Andersen A/S arkitekter og ingeniører om teknisk rådgivning for de kommende 4 år.
Vi ser frem til at bruge vores erfaring og kompetencer på at være med til at udvikle og fremtidssikre Himmerlands mange afdelinger.

Maj 2010

Markant kontorbyggeri omdannes til undervisningsformål.
Siemens Real Estate har valgt Kærsgaard & Andersen A/S som totalrådgiver for ombygning af kontorbyggeriet på Lindholm Brygge i Nørresundby.
Kontorbygningen ombygges så den kan huse UCN´s afdelinger for businessuddannelse samt efter- og videreuddannelse.
Projektering og udførelse sker i et særdeles effektivt og styret forløb, så bygningen er klar til de nye studerende i August 2010.

April 2010

Væggene for det første af de 3 muffehus for nye søkabler til Tyskland er støbt. Det er Energinet.dk der udfører nye kabler under Storestrøm og Østersøen. Der er anvendt meget avanceret støbeteknik for de 13 m. høje vægge, som støbes ud i et, med indbyggede tryk- og temperaturmålere i forskallingen for styring af støbeprocessen.
Kærsgaard & Andersen er totalrådgivere for projektet, hvor nye søkabler samles med eksisterende landkabler. Muffehusene er placeret kystnært på Falster syd, Falster nord og Sjælland syd., og af hensyn til naturbeskyttelse er muffehusene gravet 10 m. under terræn, og der er foretaget en omhyggelig bearbejdning af det visuelle.

Marts 2010

Aalborg Kommune har efter en udbudt rådgiverkonkurrence valgt Kærsgaard & Andersen A/S som totalrådgiver for opførelse af musikhus ved Skansevejens Skole.
Musikhuset indeholder øverum, undervisningsrum og dansearealer m.v., og skal muliggøre drømmen om at have en bygning hvor den musiske udfoldelse kan få optimale forhold.
Musikhuset designes således at skolegården kan anvendes som ´det tredje musikrum´, hvor det er planen der skal afholdes koncerter, teaterforestillinger m.v. på den udvendige scene.
Musikhuset gennemføres i en effektiv og brugerudviklende proces, og der er ibrugtagning primo 2011.

Januar 2010

Kragelundskolen i Århus Kommune skal bygges om.
Kærsgaard & Andersen A/S arkitekter og ingeniører indgår i bygherrerådgivergruppen sammen med DK-2 bygherrerådgivning, der har vundet konkurrencen.
Kærsgaard & Andersen A/S skal primært forestå rådgivning indenfor arkitektur, teknik og proces.
Kragelundskolen har ca. 1000 elever samt 100 medarbejdere, og er en 4 spors skole. Ombygningens anlægssum er 35 mill. kr.

November 2010

Kærsgaard & Andersen har vundet konkurrence om totalrådgivning - samtlige arkitekt- og ingeniørydelser - for en omfattende tilbygning, ombygning og renovering af Fjerritslev Skole i Jammerbugt Kommune.

Fjerritslev skole har ca. 560 elever fra 0.-9. klasse.

Projektet omfatter totalrådgivning ved udvidelse af indskolingen samt renovering af skolens øvrige arealer.
Udearealerne skal ligeledes forandres så de fremstår afskærmede og anvendelige som attraktive opholdsarealer.
Projektets samlede anlægssum er på 17 mill. kr.

Oktober 2009

Kærsgaard & Andersen, arkitekter og ingeniører har vundet konkurrence om bygherrerådgivning for et stort og markant undervisningsbyggeri til en anlægssum på 400 mill. kr. i samarbejde med DK2 Århus.

Der skal opføres et nyt bygningsfællesskab for de merkantile- og tekniske uddannelser under University College Nordjylland - Teknologi & Business.

Det nye bygningsfællesskab skal danne en unik og fremtidssikret ´Campus´ der bliver de fysiske rammer for 3500 studerende, 300 ansatte samt erhvervslivets aktører.

Kærsgaard & Andersen skal primært forestå rådgivning indenfor arkitektur, teknik, brugerinddragelse og proces. Samt rådgivning i projekterings- og udførelsesfasen - projektet løber frem til ultimo 2012.

Oktober 2009

TAK til alle der bidrog med gaver og godt humør ved åbent hus på Kastetvej den 23. oktober 2009. 
I var med til at festliggøre Niels´ 50 års fødselsdag, og samtidig fik vi indviet den nye tilbygning til vores oase i baggården.

September 2009

Passivhuse, lavenergi og bæredygtighed - var emnet for årets studietur.
3 spydspidser rejser til Østrig og deltager i en ambitiøs tur arrangeret af Arkitekt- og Ingeniørforeningerne. Vi er imponeret over hvor langt man er nået i Østrig og Schweiz, og bliver inspireret og rustet til at integrere det i vores projekter i Danmark - det er den vej vi skal!
Resten af vores team støder til, og vi har 4 inspirerende dage i Wien med Arkitektur, Passivhuse og Kultur. Vi vender tilbage med en styrket bevidsthed om, at fremtidens huse skal skabes i et respektfuldt samarbejde mellem formgivere og teknikere - det er sådan vi arbejder - arkitekter og ingeniører i samme hus.

September 2009

I et tæt samarbejde med Bygherre - Region Nordjylland, har Kærsgaard & Andersen forestået den komplette totalrådgivning for ombygningen af Døvblinde Institutionen MINI-BO i Aalborg.
Ombygningen indeholder bl.a. ombygning af eks. aktivitetsrum og køkken incl. nyt tag, vinduespartier m.v..
En ombygning som bevirker at beboerne og medarbejderne på MINI-BO får forbedret de fysiske rammer, og derved et afsæt til at planlægge og opleve en mere indholdsrig hverdag.

 

Kastetvej 21a, Aalborg   |   Strandvænget 25, København   |   tlf. 70 27 11 31