kontakt

Nils Pagh Andreasen
arkitekt MAA, partner

tel. 22 14 99 10
e-mail

arkitekter

Arkitektur er en balancekunst!

Som rådgivere stiller vi to primære krav til byggeriet -

Det skal til enhver tid imødekomme de krav som stilles til funktionalitet, organisering og teknik.

Samtidig skal den med en artikuleret arkitektonisk stillingtagen skabe merværdi, stolthed og identitet for brugeren.

Vi mener at denne balancekunst bedst skabes i krydsfeltet mellem funktion, æstetik og ikke mindst dialog.

Arkitektur er en demokratisk størrelse der i et forum af respekt og indlevelse, passion og saglig kritik.

Når balancekunsten lykkes, opstår der i dette forum kvaliteter, som er til gavn for både den enkelte og fællesskabet. Arkitektur der forundrer og forandrer!

 

Kastetvej 21a, Aalborg   |   Strandvænget 25, København   |   tlf. 70 27 11 31